BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 74/222/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:


§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 78.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.


§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 78.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 19.678.913 zł;
- wydatki - 21.730.989 zł


§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 879 razy