BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 16 marca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach Programu SAPRD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie Nr 3, schemat 3.4 na przebudowę: 1. Drogi powiatowej nr 23348 (1917B) na odc. Stary Cydzyn – Rządkowo Nr OR10/700/01731/04 2. Drogi powiatowej nr 23394 (1953B) na odc. Tarnowo – Kraska Nr OR10/700/01732/04
Na podstawie Podręcznika Procedur Zawierania Umów na wykonanie robót opracowanego na podst. SCR-SEC (1999) 1801/2 i „Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure” z grudnia 2000 (wersja zatwierdzona 6) –wyciąg- pktu 5.1.8 Komisja Przetargowa zatwierdzonego przez Unię Europejską w dniu 05 listopada 2003r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia procedury przetargowej przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach Programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na przebudowę:

1. Drogi powiatowej nr 23348 (1917B) na odc. Stary Cydzyn – Rządkowo
Nr OR10/700/01731/04
2. Drogi powiatowej nr 23394 (1953B) na odc. Tarnowo – Kraska Nr OR10/700/01732/04
w następującym składzie:

1. Wojciech Dzierzgowski - przewodniczący komisji
2. Wiesław Jemielity - sekretarz
3. Stanisław Kozikowski - członek komisji
4. Stanisław Pietraszewski - członek komisji
5. Zbigniew Kowalewski - członek komisji

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 mar 2004 10:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1339 razy