BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/2009 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 8 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej nadesłane na konkurs hasła promocyjne dla Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

1) Edyta Zawojska -przewodnicząca komisji,
2) Katarzyna Modzelewska- członek komisji,
3) Renata Wierzba - członek komisji,
4) Elżbieta Gosk - członek komisji,
5) Joanna Olszewska - członek komisji.

2.Do zadań komisji należy ocenienie prac, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem konkursu na hasło promocyjne Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z regulaminem konkursu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 10:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1039 razy