BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 21/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17czerwca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
W związku z realizacją projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży w okresie od 01.07.2009 do 30.06.2010 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy pn. „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na stanowisko Kierownik Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zatrudniony będzie w ramach umowy cywilno-prawnej w okresie między 01.07.2009 a 30.06.2010 r. (ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia).
§ 2

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1. Wiesław Jemielity - Przewodniczący Komisji,
2. Katarzyna Modzelewska - Członek Komisji,
3. Renata Wierzba - Sekretarz Komisji.

§ 3

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko:
1) dnia 19 czerwca 2009 roku – zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie www.powiatlomzynski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży
2) do dnia 29 czerwca 2009 roku. - składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 30 lipca 2009 roku – rozpoczęcie pracy Komisji, ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 12:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 924 razy