BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 26/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 18 czerwca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


§ 3.

Z treścią niniejszego zarządzenia winni być zapoznani wszyscy naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Łomży oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 14:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1160 razy
Ilość edycji: 3