BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 30/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 01 lipca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia osób oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoNa podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin Uczestnictwa w Projekcie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poprawa dostępu do zatrudnienia osób oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, pn. „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zamieszczam Regulamin Uczestnictwa w Projekcie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego (www.powiatlomzynski.pl)
2. Udostępniam Regulamin Uczestnictwa w Projekcie w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, w pok. 323, będącym Biurem Projektu „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 14:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1090 razy
Ilość edycji: 1