BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 31/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 2 lipca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Wewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem usługodawców i dostawców do projektu „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert

Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje na czasie praca w zasięgu ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzam, co następuje:


§ 1.
Powołuję Komisję Wewnętrzną na potrzeby realizacji projektu „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku i dokonania oceny złożonych ofert, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

1.Dariusz Budrowski – Kierownik Projektu,
2.Adam Choiński – Koordynator Projektu,
3. Edyta Zawojska – Obsługa biura projektu.


§ 2.

Czas pracy Komisji ustala się na okres od 2 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Starosta

Krzysztof KozickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lip 2009 09:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1124 razy