BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 75/224/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 lipca 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1559 B Białystok - Kleosin na terenie Powiatu Białostockiego

zgodnie z pismem PZD-II-ST-D-5542/12/09 z dnia 2 lipca 2009 r. Zarządu Powiatu Białostockiego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z.Przewodniczącego Zarządu:

Marek Dworakowski ……………

Członkowie Zarządu: w.z.Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2009 12:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1076 razy