BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 75/225/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 lipca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 34 ust 2 i 187 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 kwietnia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 55.575 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem 19.678.913 zł
- wydatki ogółem 21.730.989 zł
§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z.Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2009 12:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1146 razy
Ilość edycji: 1