BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 75/226/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 lipca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:


§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 98.000,00 zł oraz zmniejsza się go o kwotę 39.350,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę 98.000,00 zł oraz zmniejsza się go załącznikiem kwotę 39.350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 19.737.563 zł;
- wydatki - 21.789.639 zł


§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członkowie Zarządu: w.z.Przewodniczącego Zarządu:

Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2009 12:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1245 razy