BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 77/231/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 10 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zmniejsza się rezerwę budżetową celową „ drogową” o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 138.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. B.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 138.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. C.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 20.890.853 zł;
- wydatki - 22.942.929 zł.
§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2009 14:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1292 razy