BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 78/237/09Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie rzyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2009 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski.
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1270 razy