BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR79/239/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 2 września 2009 roku
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nowogród.

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia niżej wymienionych dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych z zastrzeżeniem postanowień §2 uchwały:

1. Ulica Adama Chętnika o długości 272 m,
2. Ulica Gen. Sikorskiego o długości 504 m,
3. Ulica Grunwaldzka o długości 260 m,
4. Ulica Kościelna o długości 72 m,
5. Ulica Kozia o długości 173 m,
6. Ulica Marszałka Piłsudskiego o długości 282 m,
7. Ulica Morska o długości 227 m,
8. Ulica Muzealna o długości 130 m,
9.Ulica Nadnarwiańska o długości 483 m,
10.Ulica Nowa o długości 136 m,
11.Ulica Obrońców Nowogrodu o długości 650 m,
12.Ulica Października o długości 120 m,
13.Ulica Piękna o długości 184 m,
14.Ulica Podgórska o długości 213 m,
15.Ulica Podmiejska o długości 643 m,
16.Ulica Porucznika Jarzyny o długości 651 m,
17.Ulica Staromostowa o długości 130 m,
18.Ulica Strzelców Kurpiowskich o długości 790 m,
19.Ulica Śródpolna o długości 433 m,
20.Ulica Świerczewskiego o długości 71 m,
21.Ulica Wesoła o długości o długości 137 m,
22.Ulica Wojska Polskiego o długości 214 m,
23.Ulica Zamkowa o długości 340 m,
24.Ulica Zdrojowa o długości 462 m,
25.Ulica Zjazd o długości 58 m,
26.Ulica Zygmunta Glogiera o długości 310 m,
27.Ulica Ziemowita o długości 172 m.

§2.Ustalając przebieg dróg gminnych wymienionych w §1 uchwały należy uwzględnić nową, obowiązującą numerację dróg powiatowych, ogłoszoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 21/144/03 z dnia 18 marca 2003r i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1157 razy