BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 79/240/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 2 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Akademia Współczesnego Sołtysa”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 3 pkt 2, art. 201 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Zatwierdza się Projekt „Akademia Współczesnego Sołtysa”, złożony w konkursie nr 1/POKL/7.3/09 w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2. Przyjmuje się do realizacji Projekt, o którym mowa w § 1 pkt. 1. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną będzie on realizowany w okresie od 09 września 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski .
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1140 razy