BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 80/243/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) i art.6a ust.2, art.10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala się co następuje:


§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie pozbawienia odc. drogi dotychczas powiatowej
nr 2590W Drwęcz - Daniszewo celem zaliczenia go do kategorii drogi gminnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 14:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1103 razy