BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 80/244/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi dotychczas gminnej Rzekuń – Drwęcz do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) i art. 6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala się co następuje:


§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaliczenia drogi dotychczas gminnej Rzekuń – Drwęcz do kategorii drogi powiatowej.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2, Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 14:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1280 razy