BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 80/245/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 września 2009 roku
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wizna.

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia niżej wymienionych dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych z zastrzeżeniem postanowień §2 uchwały:


1) ul. Tysiąclecia w Wiźnie (działka nr geodezyjny 1093)
2) ul. Mickiewicza w Wiźnie (działka nr geod. 1216)
3 ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie (działka nr geod.1346/6)
4) ul. Cmentarna w Wiźnie (dzialka nr geod.1317)
5) ul. Jana Pawła II w Wiźnie (działka nr geod.1174)
6) ul. Pawła z Wizny w Wiźnie (działka nr geod.1163)
7) działkę nr geod.604 w m. Bronowo
8) działkę nr geod.633 w m. Bronowo
9) działkę nr geod.644 w m. Bronowo
10) działkę nr geod.653 w m. Bronowo
11) działkę nr geod.654/1 w m. Bronowo
12) działkę nr geod.592 w m. Bronowo
13) działkę nr geod.593 w m. Bronowo
14) działkę nr geod.620 w m. Bronowo
15) działkę nr geod.621 w m. Bronowo
16) działkę nr geod.624 w m. Bronowo
17) działki nr geod.625 i 626 stanowiące jeden ciąg drogi w m. Bronowo
18) działkę nr geod.457 w m. Kramkowo
19) działkę nr geod.486 w m. Janczewo i działki nr geod. 379/2, 421/3 i 426/1 w m.Kramkowo stanowiące jen ciag drogi Kramkowo - Janczewo
20) działkę nr geod.514 w m. Kramkowo
21) działki nr geod.53, 90, 414/3 stanowiące jeden ciąg drogi w m. Janczewo
22) działkę nr geod.60 w m. Janczewo
23) działkę nr geod.219 w m. Janczewo
24) działki nr geod.236 i 304 stanowiące jeden ciąg drogi w m. Janczewo
25) działkę nr geod.338 w m. Janczewo
26) działkę nr geod.352 w m. Janczewo
27) działkę nr geod.353 w m. Janczewo
28) działki nr geod.204/1 i 204/2 stanowiące jeden ciąg drogi w m. Nieławice
29) działkę nr geod.216 w m. Nieławice
30) działki nr geod.212 i 215 stanowiące jeden ciąg drogi w m. Nieławice
31) działki nr geod.224 i 225 stanowiące jeden ciąg drogi w m. Nieławice
32) działkę nr geod.226 w m. Nieławice
33) działkę nr geod.152 w m. Wierciszewo
34) działkę nr geod.154 w m. Wierciszewo
35) działkę nr geod.155/3 w m. Wierciszewo
36) działkę nr geod.8 w m. Sieburczyn
37) działkę nr geod.48 w m. Sieburczyn
38) działkę nr geod.132 w m. Sieburczyn
39) działkę nr geod.165 w m. Sieburczyn

§ 2. Ustalając przebieg dróg gminnych wymienionych w §1 uchwały należy uwzględnić nową, obowiązującą numerację dróg powiatowych, ogłoszoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 21/144/03 z dnia 18 marca 2003r i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2, Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 14:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1165 razy