BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 80/247/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm)– uchwala się, co następuje:

§ 1
Zmniejsza się rezerwę budżetową celową „ oświatową ” o kwotę 2.942,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 393,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 393,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 21.541.246 zł;
- wydatki - 23.593.322 zł.

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian w załączniku Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 15:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1179 razy