BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 81/249/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.
§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 21.525.246 zł;
- wydatki - 23.577.322 zł.
§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 paź 2009 11:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1270 razy
Ilość edycji: 1