BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 82/250/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 556,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 556,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 21.525.802,00 zł
- wydatki ogółem - 23.577.878,00 zł

§ 4.
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 paź 2009 11:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1175 razy
Ilość edycji: 1