BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 82/251/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i pkt 17 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się Projekt „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę” złożony w konkursie nr 1/POKL/6.2/09 w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Przyjmuje się do realizacji projekt wymieniony w ust. 1., który zgodnie z dokumentacją aplikacyjną będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 30 września 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 paź 2009 11:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1197 razy