BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 36/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu w przedmiocie procedur wyłaniania kadry, wykonawców i dostawców w ramach projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin w przedmiocie procedur wyłaniania kadry, wykonawców i dostawców w ramach Priorytetu VII „Promocja i Integracja Społeczna”, Działania 7.3.Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” pn. „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zamieszczam Regulamin w przedmiocie procedur wyłaniania kadry, wykonawców i dostawców w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego (www.powiatlomzynski.pl)
2. Udostępniam Regulamin w przedmiocie procedur wyłaniania kadry, wykonawców i dostawców w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, w pok. 322, będącym Biurem Projektu pn. „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 paź 2009 13:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1069 razy