BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 38/2009 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko EWALUATOR w ramach realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży: „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży w okresie od 1 sierpnia 2009 do 30 listopada 2009 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pod nazwą: „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na stanowisko EWALUATOR w ramach realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży: „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zatrudniony będzie w ramach umowy cywilno-prawnej w okresie między 14 sierpnia 2009 a 30 listopada 2009 roku (ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia).

§ 2

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1. Edyta Zawojska – Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Modzelewska – członek Komisji
3. Teresa Żukowska – Sekretarz Komisji


§ 3

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko:
1) dnia 5 sierpnia 2009 roku – zamieszczenie na www.powiatlomzynski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze.
2) do dnia 13 sierpnia 2009 roku do godz. 11.30 - składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 13 sierpnia 2009 roku – rozpoczęcie pracy Komisji, ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 paź 2009 14:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1063 razy