BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży – 2 etaty.
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowiska urzędnicze – 2 etaty - Podinspektora
w Starostwie Powiatowym w Łomży- w Wydziale Komunikacji.

§ 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Wiesław Jemielity - Przewodniczący Komisji,
2. Karolina Przybyłek - Członek komisji,
3. Beata Korwek - Sekretarz Komisji

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1) do dnia 18 sierpnia 2009 r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
2) do dnia 28 sierpnia 2009 r. - składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 31 sierpnia 2009 r. – rozpoczęcie pracy Komisji,
4) dnia 31 sierpnia 2009 r. – ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5) dnia 7 września 2009 r. – test i rozmowa kwalifikacyjna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z Starosta
Marek Dworakowski
Wicestarosta
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 paź 2009 14:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 990 razy