BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 52 /09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 8 września 2009 roku
w sprawie powołania stałej Komisji Wewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem usługodawców i dostawców do projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15 i art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz w związku z realizacją projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję stałą Komisję Wewnętrzną do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem usługodawców i dostawców do projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert, w następującym składzie:

1. Monika Wysocka - Kierownik Projektu,
2. Elżbieta Gosk – Asystent Kierownika Projektu,
3. Teresa Żukowska - Księgowa

§ 2
Czas pracy stałej Komisji Wewnętrznej ustala się na okres od 9 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 3

Regulamin pracy stałej Komisji Wewnętrznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 paź 2009 12:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1022 razy