BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 83/252/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2009 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.) i § 1 ust.3 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za II kwartał 2009 roku.

§ 2

Ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za II kwartał 2009 roku w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z.Przewodniczący Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1.Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 09:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1170 razy