BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 83/253/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 października 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 259.004,00 zł w tym z :
- z rezerwy „ogólnej” – 20.024,00 zł
- z rezerwy celowej „ drogowej ” - 238.980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 288.478,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. B.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 288.478,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. C.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 21.814.280,00 zł;
- wydatki - 23.866.356,00 zł.

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z.Przewodniczący Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 09:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1195 razy