BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 83/254/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 października 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 oraz art. 202 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 49.997,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 49.997,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.
§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody - 21.864.277,00 zł;
wydatki - 23.916.353,00 zł.

§4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.w.z.Przewodniczący Zarządu:
Marek Dworakowski Wicestarosta


Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 09:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1341 razy