BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 83/256/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 października 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 34 ust 2 i 187 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 149.146 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2 .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem 21.525.802,00 zł
- wydatki ogółem 23.577.878,00 zł

§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z.Przewodniczący Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta


Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Chojnowski

2. Henryk Kłosiński

3. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 09:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1199 razy