BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 83/258/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używany sprzęt - drukarkę laserową stanowiącą własność
Powiatu Łomżyńskiego Klubowi Strzelectwa Sportowego BAZUKA w Piątnicy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z.Przewodniczący Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 10:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1107 razy