BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 84/260/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 października 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 2.368,00 zł w tym z :
- rezerwy „ogólnej” – 1.415,00 zł
- rezerwy celowej „ oświatowej” – 953,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 27.103,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt. B.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 27.103,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt. C.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 21.935.500,00 zł;
- wydatki - 23.987.576,00 zł.


§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 10:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1267 razy