BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 56 /2009 Starosty Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 września 2009 r.
w sprawie

Na podstawie 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2002 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 76 z 2002 r. , poz. 694 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 i z 2008 r. Nr 72, poz. 422) - wprowadzam:

§ 1

Procedurę kontroli finansowej projektu i plan kont dla projektu „ Młody i aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” w ramach PO KL Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ” , współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – co stanowi załącznik Nr 1.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 12:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1091 razy