BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 85/264/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 listopada 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2009 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.) i § 1 ust.3 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za III kwartał 2009 roku.

§ 2

Ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za III kwartał 2009 roku w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2009 13:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1124 razy