BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 85/265/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 listopada 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) -uchwala się co następuje:

§1
Przekazać nieodpłatnie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łomży węzeł cieplny o wartości 45.140,00 zł będący w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:


1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2009 13:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1100 razy