BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 85/266/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 listopada 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.150.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. C.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 23.689.299,00 zł;
- wydatki - 25.741.375,00 zł.

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2009 13:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1142 razy