BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 85/267/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 listopada 2009 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1) projekt budżetu powiatu na 2010 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z przynależnymi do niej 12-ma załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przynależnymi do niego 12-ma załącznikami;

2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

3) informację o stanie mienia komunalnego powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4) prognozę długu o wartości „0”, zgodnie z Ząłacznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedłożyć bezzwłocznie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski

2.Mieczysław Chojnowski

3.Henryk Kłosiński

4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2009 14:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1232 razy