BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 85/268/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 listopada 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używany sprzęt – 8 sztuk krzeseł tapicerowanych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarzadu:
KRZYSZTOF KOZICKI


Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2009 14:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1104 razy