BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 65/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 listopada 2009 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.

Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2009 roku jako wolny od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 2
Zobowiązuje Sekretarza Powiatu do poinformowania o powyższym pracowników Starostwa Powiatowego, a także kierowników jednostek podległych.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Starostwa Powiatowego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 gru 2009 13:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1078 razy