BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 71/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 01 grudnia 2009 roku
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2010 roku
Na podstawie § 2 Zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 127/09 z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2010 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w powiecie łomżyńskim w 2010 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych do realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3

Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Podinspektorowi Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 gru 2009 15:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1181 razy