BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 86/269/2009 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia dotacji z Fundacji EkoFundusz w Warszawie.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 13 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć dotację z Fundacji EkoFundusz w Warszawie w kwocie do wysokości 1.147 215zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica-Drozdowo-Wizna” w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, gm. Piątnica, pow. łomżyński.

§ 2

Upoważnia się Starostę i Wicestarostę do zawarcia w tej sprawie umowy o udzieleniu dotacji z Fundacją EkoFundusz w Warszawie, ul. Bracka 4.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1) Marek Dworakowski
2) Mieczysław Chojnowski
3) Henryk Kłosiński
4) Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 gru 2009 12:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1183 razy