BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 86/270/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 listopada 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 53.031,00 zł w tym z :
- rezerwy celowej „drogowej” – 28.030,00 zł
- rezerwy celowej „oświatowej” - 25.001,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się o 12.684,00 zł oraz zmniejsza się o 5.000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 lit. A.

§ 3

Zwiększa się o 12.684,00 zł oraz zmniejsza się o 5.000,00 zł plan wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 lit. B.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 23.696.983,00 zł;
- wydatki - 25.749.059,00 zł.

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 gru 2009 12:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1239 razy