BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 86/271/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 listopada 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przekazać nieodpłatnie Starostwu Powiatowemu w Łomży, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, 3 kserokopiarki.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 gru 2009 12:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1240 razy