BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 87/273/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 grudnia 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - uchwala się , co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używane wyposażenie zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - Oddziałowi Okręgowemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Załącznik do uchwały Nr 87/273/09
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Wykaz wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Lp Nazwa sprzętu Nr inwentarzowy Ilość Wartość początkowa
1 Zestaw komputerowy G4/49/491/4 1 5403,11
2 Telewizor ELEMIS 013/808/40 1 790,00
Razem: 6193,11

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1242 razy