BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 87/274/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 111.309,00 zł w tym z:
z rezerwy „ ogólnej „ - 105.000,00 zł
z rezerwy celowej „ oświatowej” - 6.309,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. A.

§ 2

Zwiększa się o 2.727,00 zł plan dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. B.

§ 3

Zwiększa się o 2.727,00 zł plan wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. C.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 23.699.710,00 zł
- wydatki - 25.751.786,00 zł.

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1307 razy