BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 87/277/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 grudnia 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przekazać nieodpłatnie Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży 1 kserokopiarkę będącą w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Łomży.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1122 razy