BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 73/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 4 grudnia 2009 roku
w sprawie: powołania Komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych, polegających na „Wykonaniu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży”
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§1

Powołuję Komisję w składzie:
1. Marek Dworakowski – przewodniczący
2. Wiesław Jemielity – członek
3. Stanisław Kozikowski – członek
4. Anna Żelachowska – członek

§2

Celem działania Komisji jest sprawdzenie prawidłowości wykonania prac budowlanych w budynku przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża zgodnie z umową zawartą miedzy Zarządem Powiatu a „Klimart” S.C. Wojciech Jan Ślusarczyk, Bartłomiej Sirocki.
Przedmiotem umowy było wykonanie następujących prac budowlanych:
„Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży”.

§3

Protokół Komisji z dokonanego odbioru będzie stanowił podstawę do zwolnienia pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanego na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości zgodnie z § 10 ust. 7a umowy.

§4

Komisja rozpoczyna pracę w dniu powołania i dokonuje poszczególnych zadań.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 gru 2009 13:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1048 razy