BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 77/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych, polegających na „Wymianie stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję w składzie:
1. Marek Dworakowski - przewodniczący
2. Anna Żelachowska – członek
3. Jerzy Kowalewski – członek

§ 2.
Celem działania Komisji jest sprawdzenie prawidłowości wykonania prac budowlanych w budynku przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża zgodnie z umową zawartą między Zarządem Powiatu a Firmą Podlaska Fabryka Okien i Drzwi „Witraż” Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Łyski 79 c k/Białegostoku.
Przedmiotem umowy była wymiana stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Łomży.
§ 3.
Protokół Komisji z dokonanego odbioru stanowił będzie podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla wskazanej w § 2 Firmy za wykonane prace budowlane.

§ 4.

Komisja rozpoczyna pracę w dniu powołania i dokonuje poszczególnych zadań.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 gru 2009 14:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1035 razy