BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 89/278/ 09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 grudnia 2009 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok oraz planów finansowych zadań na 2010 rok z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy układ wykonawczy budżetu na 2010 rok po stronie dochodów według załącznika Nr 1, a po stronie wydatków według załącznika Nr 2.

§ 2. Ustala się według załącznika Nr 3 plany finansowe zadań na 2010 rok z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania jednostokom samorządu powiatowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2010 15:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1258 razy