BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 89/280/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o 470.375,00 zł oraz zmniejsza się o 400.602,00 zł plan dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. A.

§ 2

Zwiększa się o 417.444,00 zł oraz zmniejsza się o 400.602,00 zł plan wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. B.
§ 3

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C do niniejszej uchwały.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 23.769.483,00 zł
- wydatki - 25.768.628,00 zł
- deficyt budżetowy – 1.999.145,00 zł
§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:


1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2010 15:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1262 razy