BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 89/281/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy-wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” realizowanego w ramach POKL priorytet VII –Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i 5 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, art.201 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1. Zatwierdza się Projekt „Bliżej ludzi, bliżej pracy-wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” złożony w konkursie nr 1/POKL/7.2.1/09 w ramach POKL priorytet VII –Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


§ 2. Przyjmuje się do realizacji Projekt, o którym mowa w § 1, który zgodnie z dokumentacją aplikacyjną będzie realizowany w okresie od 1lutgo 2010r. do 29 lipca 2011r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof KozickiCzłonkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2010 15:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1147 razy